قرآن

یه مطلب خوندم از مصطفی ملکیان. گفته بود اون چیزی که تو فهم قرآن اختلال ایجاد میکنه گناه هست. به قول مولانا : معنی قرآن ز قرآن پرس و بس  وآنکسی آتش زدست اندر هوس.

گناه مثل یه زنگار هست که دریافت هدایت رو سخت میکنه : آینت دانی چرا غماز نیست زآنکه زنگار از رخش ممتاز نیست(مولانا). سعدی هم تعبیر قشنگی داره : حقیقت سرایی است آراسته  هوی و هوس گرد برخاسته  نبینی که هر جا که برخاست گرد  نبیند نظر گرچه بیناست مرد

منبع اصلی مطلب : افکارم
برچسب ها : قرآن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : هدایت